Hjælp til login

Forside Kontakt Sitemap
26. april 2017  kl. 19:37
Medlemskab 2017
Instagram
Kontakt
Kalender
Nyheder
Klubben & Udvalg
Administration
Indberet scores
Golfbox guide
Bestyrelsen
Udvalg
Medlemskab
Betalingsservice
Ordensregler
Vedtægter
Greenfee aftaler
Historie
Fotoarkiv
Cookie Politik
Gæstespil
Tidsbestilling
ProShop
Banen
Turnering/Rangliste
Resultatbørsen
Golfkursus
Kaniner
Mandagsklubben
Junior
Børnegolf
Klub i klubben
Restaurant Strand's
Sponsorer
Medlemsfordele
Q&A om Golfregler
Webdesign af MCB
Klubben & Udvalg  /  Ordensregler
Print

Ordensregler

Ordensregler- for spil på banen
1. Spil på Kokkedal Golfklubs bane er underkastet The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrew’s golfregler samt gældende etikette, som disse er beskrevet i Golfreglerne 2012-2015: Afsnit I – Etikette; opførsel på banen.

2. Grupper af greenfee-spillere på mere end 12 personer skal altid være anmeldt til klubbens administration, før de bestiller tid til spil på banen.

3. Reglerne for booking og betaling af greenfee er detaljeret beskrevet ved opslag i klubhuset. Hvis der anvendes starter på 1. tee, skal starterens anvisninger altid følges.

4. Gyldigt medlemskort/greenfeekort skal altid bæres synligt. En spiller, der ikke kan legitimere sin ret til at spille på banen, kan bortvises omgående.

5. Ved udslag på 1. tee skal der udvises forsigtighed over for spillere på 18. hul – ligeledes fra 7. tee over for spillere på 1. green. Ved udslag fra 16. tee skal spillerne afvente, at der er puttet færdigt på 9. green.

Spillere på 18. hul samt 9. green skal udvise det tilsvarende hensyn overfor spillere på 1. hul og 16. hul, dvs. at alle skal være opmærksomme på hinandens tilstedeværelse og tage fornødent hensyn hertil.

Spillere på 7., 14. og 15. hul må ikke slå ud fra teestedet, når der er fodgængere/cyklister på stierne langs med hullerne. Spillere, der på 6. hul slår bolde ind på Mikkelborg Park området, har en ubetinget pligt til straks efter end spil, at indberette dette til Kokkedal Golfklubs administration.

I weekends og på helligdage har 2-, 3- og 4-bolde lige rettigheder. På tidspunkter i weekends og på helligdage, hvor der er flere end 3 bolde i boldrenden, er der en ubetinget pligt for spillerne til at kombinere, således at man kommer ud som 3- eller 4-bolde.

6. Øvelse og brug af træningsbolde må kun ske på træningsområderne, aldrig på banen (herunder par-3 banen). Øvelsesspil mod de ordinære greens og fra banens bunkers er forbudt.

7. Spillernes påklædning på banen og i klubhuset skal være pæn og anstændig.

Spillerne må ikke medbringe hunde eller barnevogne på banen.

8. Mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr – undtagen udstyr til måling af afstand - skal være slukket eller sat på ”lydløs” under spillet.

9. Da offentligheden har adgang til baneområdet i overensstemmelse med bestemmelserne i fredningsdeklaration for området, skal golfspillere og publikum gensidigt tage hensyn til hinanden, herunder udvise respekt for anlæggets særlige karakter som golfbane og som naturområde.
Ordensregler - for træningsområderne (driving range, putting- og indspilsgreens)
1. Brug af træningsbolde må kun ske på træningsområderne.

2. Det er tilladt at øve flade indspil (chipslag) på de 2 store puttinggreens - henholdsvis ved 1. tee og foran restaurant, når man ikke derved generer spillere, der øver puttning. Pitchslag til puttinggreens er derimod altid forbudt.

3. Træning til indspilsgreen må kun ske inden for øveområdet og træningsboldene skal opsamles efter træningen. Der skal udvises hensyn til publikum, der færdes i nærheden af indspilsområdet.

4. Der må under ingen omstændigheder slås bolde hen over hegnet til 17. hul.
Ordensregler - for ophold i og omkring klubhuset
1. Restauranten, omliggende terrasser og mødelokalet på 1. sal er efter særskilt aftale bortforpagtet til restauratøren. Ønsker medlemmerne eller grupper i klubben at bruge mødelokalet på 1. sal, aftales dette på forhånd med administrationen.

2. Golfsko må kun benyttes i Restauranten, hvis de er rengjorte og med softspikes.

3. Bags, vogne og andet udstyr stilles ved klubhuset i de dertil afmærkede områder.

4. Medlemmer og gæster kan opholde sig i restauranten og på udendørsterrasserne uden at være forpligtet til at købe varer i restauranten.

5. I Restaurantens åbningstider må medlemmer eller gæster ikke nyde medbragt mad eller drikkevarer i klubhusområdet.

6. Der må ikke være husdyr i klubbens lokaler.

7. Rygning er forbudt i klubbens bygninger.

8. Affald herunder brugt service, flasker, kapsler, papir og cigaretskod må ikke efterlades eller smides i klubhuset eller i området, men anbringes på og i de dertil indrettede faciliteter.
26-05-2014
Af: Bestyrelsen