Hjælp til login

Forside Kontakt Sitemap
26. april 2017  kl. 19:34
Medlemskab 2017
Instagram
Kontakt
Kalender
Nyheder
Klubben & Udvalg
Gæstespil
Tidsbestilling
ProShop
Banen
Turnering/Rangliste
Klubturneringer 2017
DGU Division 2016
Dalgaard Cup 2017
Junior 2016
Regionsgolf 2017
Turneringsregler
Resultatbørsen
Golfkursus
Kaniner
Mandagsklubben
Junior
Børnegolf
Klub i klubben
Restaurant Strand's
Sponsorer
Medlemsfordele
Q&A om Golfregler
Webdesign af MCB
Turnering/Rangliste  /  Turneringsregler
Print

Generelle turneringsregler

Gældende for Kokkedal Golfklub pr. 26. maj 2014
Deltagere: Med mindre andet specifikt fremgår af propositionerne er turneringer kun åbne for aktive medlemmer af KOKKEDAL GOLFKLUB. Hverdagsmedlemmer kan deltage i klubturneringer weekend og helligdage mod betaling af greenfee. Der kræves EGA-handicap for at deltage i klubturneringer med mindre andet er angivet.

Tilmelding: Turneringspropositioner og tilmelding opsættes i Golfbox mindst 16 kalenderdage før en turnering. Tilmelding anerkendes kun ved samtidig notering af såvel medlemsnummer som navn og betaling af turneringsgebyr. Tilmelding udløber kl. 18 på 4. dagen før turneringen.

Framelding: Framelding kan ske inden tilmeldingsfristens udløb til administrationen. Betalt turneringsgebyr tilbagebetales ved henvendelse i administrationen.

Deltagerbegrænsning: Ved begrænsning i deltagerantal udgår de sidst tilmeldte; i mesterskaber dog tilmeldte med de højeste handicap.

Afbud: Framelding efter tilmeldingsfristens udløb betragtes som afbud, og betalt turneringsgebyr tilbagebetales ikke. Afbud meddeles til administrationen frem til torsdag kl. 13.00 inden turneringen, herefter til turneringslederen. Spilleren skal selv melde afbud.

Startliste: Liste med starttider kan ses i Golfbox senest 2 kalenderdage før turneringen og kan normalt også ses på www.kokkedalgolf.dk og på liste i klubhuset.

Udeblivelse før turneringen: Ved udeblivelse uden afbud idømmes én turneringsdags karantæne uden særskilt varsel. I gentagelsestilfælde kan karantænen udvides til flere turneringsdage.

Afhentning af scorekort: Scorekort afhentes normalt i proshoppen.

Tee-steder:Turneringsledelsen bestemmer altid valg af teested pg det vil fremgå af propositionerne.

Fremmøde: Spilleren skal møde ved tee-stedet 5 min. før start. Hvis en spiller møder for sent frem ved start-teestedet, parat til at spille, inden for 5 min. efter starttid taber spilleren 1. hul i hulspil og idømmes 2 strafslag på 1. hul i slagspil. Straffen for for sent fremmøde ud over de nævnte 5 min. er diskvalifikation.

Spilleren trækker sig under en turnering Hvis spilleren trækker sig under en turnering eller før en enkelt runde i en turnering, sidestilles dette med udeblivelse. Formildende omstændigheder (sygdom, ulykker og lign.) skal bevises i henhold til DGUs Generelle Sanktionsbestemmelser.

Afbrydelse af spillet: Med henvisning til Golfreglernes § 6-8 suspenderer turneringskomiteen spillet ved at udsende følgende signal (som gentages) fra Klubhuset med et kompressorhorn:
Spillet suspenderes: 3 lange (af hver ca. 2-3 sekunders varighed). Når spillet kan genoptages udsendes følgende signal (som gentages) fra Klubhuset med et kompressor-horn: Spillet skal genoptages: 3 korte (af hver højst ½ sekunds varighed).

Langsomt spil: For mesterskaber og månedsturneringer gælder specielt, idet der henvises til Golf-reglernes § 6-7, at et hold skal holde sin position i forhold til det foranspillende hold, således at start-intervallet ikke ændres væsentligt, samt overholde den opstillede maksimale tidsplan for en runde på banen.

Ved første væsentlige afvigelse gives der advarsel til holdet og systematisk tidtagning kan iværksættes. En spiller må efter given advarsel maksimalt anvende 45 sekunder til eet slag - udregnet fra det tidspunkt, hvor spilleren har mulighed for at slå. Såfremt en spiller i samme runde derefter forårsager utilbørlig forsinkelse, tildeles straf i følgende rækkefølge:
1. gang: Eet strafslag
2. gang: To strafslag
3. gang: Diskvalifikation

Aflevering af scorekort: Scorekort afleveres i overensstemmelse med golfreglernes § 6.6 i postkassen uden for turneringslederrummet.
Handicapregulering: Handicapreguleringer finder udelukkende sted på basis af de i en turnering opnåede stableford point. I det tilfælde en turnering er tællende skal spilleren inden aflevering af scorekortet omregne alle scores til stableford points.

Resultatudregning: I netto-slagspilsturneringer anvendes den i Golfbox anvendte udregnings metode til at bestemme en spillers nettoslag per hul, idet tildelte handicapslag fordeles på hullerne iht. Handi-capnøglen. I handicap-turneringer er det netto-resul-tatet på de sidst spillede 18, 9, 6, 3 huller og det sidste hul, der er afgørende for spillernes indbyrdes placeringer. Hvis resultatet stadig er lige, trækkes lod.  Hvis flere spillere i en scratch-slagspilsturnering har opnået samme bruttoresultat som vinder, spilles omspil over 3 huller, hul 1, 17 og 18. I tilfælde af fortsat lige resultat mellem nogle af spillerne, spilles sudden death på hul 18, indtil der er fundet en vinder.

Præmieoverrækkelse: Præmieoverrækkelse finder sted ca. en halv time efter hver enkelt rækkes afslutning; i mesterskaber (og hvis det er nævnt i turneringspropositionerne) er der dog kun en samlet præmieoverrækkelse.  
Præmiemodtagere i netto-turneringer bør være personligt til stede ved præmieoverrækkelsen for at modtage præmie (mindst en spiller i parturneringer og mindst 2 i holdturneringer). Præmieoverrækkelser starter altid med vinderen.


28. marts 2008Tilknyttet fil: pdf Generelle turneringsbetingelser (60 KB)
26-05-2014
Af: Turneringsudvalget

Kalender

26-04-2017   Kl. 06:00 - 14:00
BANEARBEJDE I DAG
Der køres sand ud på fairways i dag. Vi beklager ulejligheden men det er nødvendigt fo ...
26-04-2017   Kl. 06:00 - 21:00
BANEN ÅBEN
SOMMERGREENS
LEJEFORBEDRING FAIRWAYS
EDS MULIGT
FORÅRSPRIS PÅ GREENFEE
Se fuld kalender