Hjælp til login

Forside Kontakt Sitemap
26. april 2017  kl. 19:35
Medlemskab 2017
Instagram
Kontakt
Kalender
Nyheder
Klubben & Udvalg
Gæstespil
Tidsbestilling
ProShop
Banen
Baneguide
Fotos
Udregn spillehcp.
Konverteringstabeller
Scorekort
Lokale regler
Turnering/Rangliste
Resultatbørsen
Golfkursus
Kaniner
Mandagsklubben
Junior
Børnegolf
Klub i klubben
Restaurant Strand's
Sponsorer
Medlemsfordele
Q&A om Golfregler
Webdesign af MCB
Banen  /  Lokale regler
Print

Lokale regler for Kokkedal Golfklub

1.
Hvide markeringer: Out of Bounds
Gule markeringer: Vandhazard
Røde markeringer: Parallel vandhazard
Blå markeringer: Areal under reparation
Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud.

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

Markeringspæle/-plader anvendt på Par 3-banen (afgrænset inde mellem 10., 11., 14. & 15. hul) er forhindringer. Lempelse efter 24-1/24-2.
2.
Out of Bounds grænsen på 3. hul er den banenære kant af Kokkedal Allé og på 7., 14. og 15. hul den banenære kant af den asfalterede sti.
3.
Stengærde på 11., 12., 13. og 14. hul er integrerende dele af banen.
4.
Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1.
Straf for overtrædelse af en LOKAL REGEL:
Slagspil: 2 straffeslag
Hulspil: Tab af hul
5.
For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeændringer, vindhastighed m.v.), overtræder spilleren Regel 14-3.
6.
Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.
Bemærk:
Aktuel information om baneforhold, midlertidige lokale regler m.v. kan altid ses på den elektroniske informationsskærm i klubhusets forhal.

Alle er forpligtiget til at orientere sig på informationstavlen INDEN tee-off.
31-03-2017
Af: Golfmanager

Kalender

26-04-2017   Kl. 06:00 - 14:00
BANEARBEJDE I DAG
Der køres sand ud på fairways i dag. Vi beklager ulejligheden men det er nødvendigt fo ...
26-04-2017   Kl. 06:00 - 21:00
BANEN ÅBEN
SOMMERGREENS
LEJEFORBEDRING FAIRWAYS
EDS MULIGT
FORÅRSPRIS PÅ GREENFEE
Se fuld kalender

Nyheder

26/04/2017
BANEARBEJDE
Greenkeeperne kører sand ud på fairways osndag og ...
Se flere nyheder